Zajecia umuzykalniające wg. metody Gordona

Zajęcia umuzykalniajace  wg metody E.E.Gordona
Zajęcia planowane są z myślą o dzieciach w wieku od 0 do 3 lat. W umuzykalnieniu uczestniczą dzieci razem z rodzicami lub opiekunami.
Całość zajęć trwa ok. 30 lub 45 minut wraz z przygotowaniem, kiedy w sali odtwarzana jest muzyka instrumentalna. Przez ok. 10 min. dzieci gromadzą się w sali przy dźwiękach muzyki, oswajają z otoczeniem oraz innymi uczestnikami. Jest to moment na swobodną zabawę, przywitanie i wymianę zdań.
Przez 35-40 min. dzieci osłuchują się z muzyką i dźwiękami śpiewanymi przez prowadzącą. Podczas zajęć gordonowskich przedstawiane są różnorodne skale modalne, omawiana jest sfera rytmiczna muzyki- przez prezentacje metrów zwykłych i nietypowych, ale kładąc nacisk na najprostsze z nich: dwudzielne i trójdzielne. W rytmie muzyki poruszamy się swobodnie po sali oraz tworzymy niesamowity klimat muzycznego dialogu wraz z dziećmi i dorosłymi. Wykorzystywana jest także metoda ruchu improwizowanego wg R. Labana, ponieważ muzyka nie może istnieć bez ruchu ciała! Korzystamy z drobnych rekwizytów, pobudzając dzieci do muzykowania, ale przede wszystkim używamy i czerpiemy radość z najważniejszego instrumentu jakim jest ciało i głos. Po muzycznym pożegnaniu ponownie pojawia się nagrana muzyka, przy której jest czas na dowolną zabawę, taniec i rozmowę.
Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice u swych dzieci obserwują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg Teorii E. E. Gordona, posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji. Potrafią także koordynować swoje ciało do pracy z muzyką.

Miejsce: Pruszków ul.Hubala 7a lok U1 

http://centrummamyidziecka.pl/zajecia_gordonki_0_36m
Czas: wtorek g.10.00-10.45 
Koszt: cennik
       
 

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Śląska10.pl
Projekt i wykonanie strony - ALLMATIS.pl